• Naslov:
  Dolina 16,
  9201 Puconci

 • Kontaktirajte nas:
  +386 (0) 41 237 251
  info@biomasajakosa.com

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020


Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup forwarderja za prevoz lesa po terenu

POVZETEK

Za nakup forwarderja za prevoz lesa po terenu  smo prejeli sredstva iz naslova operacije – naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, podukrepa 8.6.

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz  Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija je usmerjena v gozdarstvo. Nosilec Jakoša Mihael ima pridobljene certifikate o poklicni kvalifikaciji:

 • gozdarski gojitelj,
 • gozdarski traktorist,
 • gozdarski sekač in
 • varno delo z gozdarsko prikolico in hidravličnim dvigalom.

S forwarderjem bomo izvajali prevoz lesa po terenu. Spravilo lesa bo lažje in hitrejše. 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji: 

 • trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
 • varnejši prevoz lesa po terenu,
 • zmanjšanje negativnih izpustov v okolje (izpuhi stopnje 4K Stage 4F). 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • višji prihodek in dohodek na kmetiji.
 • Ohranitev kmetije.
 • Bolj varno delo v gozdu.

 

spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in 

 spletna stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)